Đế pizza làm sẵn

Đế pizza làm sẵn

50.000 đ
- Xuất xứ: VN
- Bảo quản: đông đá
- Kích thước: 18cm, dày 1.5cm
- Bịch 5 đế
= 50.000

Bình luận