Cơm dừa sấy khô
Pectin
Dừa sấy sợi
Sale 14%
Kem tươi whipping cream Anchor
Nho khô nâu
Hạnh nhân bột
Hạnh nhân lát
Bột custard Lion
Cream of tartar
Giấy gạo