Bộ 3 thau inox xuất Nhật
Bộ 3 thau inox xuất Nhật
Bộ 3 thau inox xuất Nhật

Bộ 3 thau inox xuất Nhật

249.000 đ
Kích thước lần lượt:
Đường kính 11cm x cao 9cm
Đường kính 14cm x cao 10cm
Đường kính 22cm x cao 11cm

= 249.000

Bình luận