Nguyên liệu Chè dưỡng nhan hộp 130g
Nguyên liệu Chè dưỡng nhan hộp 130g
Nguyên liệu Chè dưỡng nhan hộp 130g

Nguyên liệu Chè dưỡng nhan hộp 130g

60.000 đ
Thành phần chè dưỡng nhan: nấu được 6 phần
Long nhãn : 20g
Tuyết liên tử (Bồ mễ):10g
Nhựa đào: 10g
Tuyết yến: 10g
Kỹ tử: 5g
Hạt chia: 10g
Táo đỏ: 20g
Đường phèn: 40g
= 60.000

Bình luận