Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03
Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03
Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03
Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03
Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03
Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03

Hộp nhựa đậy tam giác nhọn đế đen A03

2.500 đ
Đựng được bánh từ khuôn 20cm cắt làm 8 miếng là đẹp
= 2.500

Bình luận