Khay đựng bánh

Khay đựng bánh

4.000 đ
Số 10 sử dụng cho Bánh đóng từ khuôn lò xo 150gr
Số 9 sử dụng cho Bánh đóng từ khuôn lò xo 125gr
= 4.000

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Không có dữ liệu.