Khuôn nhôm bông lan 5 cánh 10cm
Khuôn nhôm bông lan 5 cánh 10cm
Khuôn nhôm bông lan 5 cánh 10cm
Khuôn nhôm bông lan 5 cánh 10cm
Khuôn nhôm bông lan 5 cánh 10cm

Khuôn nhôm bông lan 5 cánh 10cm

13.000 đ
Đường kính miệng 10cm x cao 5.5cm
= 13.000

Bình luận