Khuôn silicon 40 ô vuông 3cm
Khuôn silicon 40 ô vuông 3cm
Khuôn silicon 40 ô vuông 3cm
Khuôn silicon 40 ô vuông 3cm
Khuôn silicon 40 ô vuông 3cm

Khuôn silicon 40 ô vuông 3cm

52.000 đ
Silicon chịu nhiệt: -40℃-230℃
Đường kính ô vuông : 3.2 cm cao 1.8cm
= 52.000

Bình luận