Khuôn silicon rời hoa sứ
Khuôn silicon rời hoa sứ
Khuôn silicon rời hoa sứ
Khuôn silicon rời hoa sứ

Khuôn silicon rời hoa sứ

3.500 đ
Khoảng nhiệt độ: -40 đến 230 độ
= 3.500

Bình luận