Khuôn silicon vĩ 8 hoa ong
Khuôn silicon vĩ 8 hoa ong
Khuôn silicon vĩ 8 hoa ong
Khuôn silicon vĩ 8 hoa ong
Khuôn silicon vĩ 8 hoa ong

Khuôn silicon vĩ 8 hoa ong

42.000 đ
-40 ° C ~ + 230 ° C
Chiều dài 19cm * 10.5CM rộng cao 1.8cm
= 42.000

Bình luận