Khuôn tart nhôm hoa cúc

Khuôn tart nhôm hoa cúc

5.000 đ
7.3cm miệng * 4.5cm đáy * 2cm cao
Có 2 quy cách tùy chọn
= 5.000

Bình luận