Set 100 Khay trung thu nhập
Set 100 Khay trung thu nhập

Set 100 Khay trung thu nhập

45.000 đ
Kích thước:
bánh 50g mã A-65: lọt lòng 5.5cm
bánh 100g mã A-81: lọt lòng 7 cm
bánh 125g mã A-90: lọt lòng 8 cm
= 45.000

Bình luận