Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con
Tem dán trung thu 20 con

Tem dán trung thu 20 con

4.000 đ
Đường kính tem 2.5cm
1 tờ 20 con
= 4.000

Bình luận