Túi ép trung thu
Túi ép trung thu
Túi ép trung thu
Túi ép trung thu
Túi ép trung thu
Túi ép trung thu

Túi ép trung thu

4.000 đ
Số 10 sử dụng cho Bánh đóng từ khuôn lò xo 150gr
Số 9 sử dụng cho Bánh đóng từ khuôn lò xo 125gr
= 4.000

Bình luận